Dzień Pamięci Ofiar Zdrodni Katyńskiej. Kolega Łukasz Wojciechowski (Przewodniczący Młodzieżowego Klubu Gazety Polskiej) reprezentował Posła na Sejm RP Andrzeja Kryja.