29 kwietnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Członkowie @KlubGazetyPolskiejNowySacz razem z Prezydentem Nowego Sącza, dzięki jego inicjatywie uczcili sądeckich księży, Władysława Deszcza i Tadeusza Kaczmarczyka, którzy zostali zamordowani przez Niemców w 1941r. Po mszy św. odprawionej przez proboszcza Bazyliki, ks. dr Jerzego Jurkiewicza złożyliśmy kwiaty pod pamiątkową tablicą umieszczoną w kościele.
@KlubyGazetyPolskiej