🇵🇱Vivat Maj! 3 Maj! w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - drugiej na świecie i pierwszej w Europie ustawy regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli! Demokracja, Wolność, Patriotyzm 🇵🇱🇵🇱🇵🇱