🛳 Uroczystość 2 października zgromadziła na Wałach Chrobrego wielu gości z różnych stron Polski - rektorów i prorektorów zaprzyjaźnionych uczelni, władze samorządowe i wojewódzkie, a także państwowe.

🛳 To okazja to spotkań, rozmów i wymiany zdań oraz doświadczeń. Wszystko po to, aby utrwalać to, co się dobrze rozwija oraz pozwolić wdrożyć rozwiązania, które dadzą siłę na rozwój tym sektorom, które wymagają większej cierpliwości.