Donald Tusk próbuje straszyć Polaków Polexitem. Tymczasem przepisy umożliwiające wyjście z UE zwykłą większością głosów wprowadzono w 2010 r. głosami posłów PO i PSL oraz Lewicy przy całkowitym sprzeciwie posłów Prawa i Sprawiedliwości.