Obchody 40-lecia stanu wojennego organizowane przez Klub GP w Paryżu.

Pominik Solidarności wyremontowany staraniem Klubu GP w Paryżu.
@KlubyGazetyPolskiej